இவரை பார்த்தால் பொறாமையாக உள்ளது – இளம் இயக்குனரை பார்த்து சொன்ன கவுதம் மேனன்

இவரை பார்த்தால் பொறாமையாக உள்ளது – இளம் இயக்குனரை பார்த்து சொன்ன கவுதம் மேனன்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s